tài xế

Công Nghệ

Đội ngũ lái xe của PTL Trans sử dụng điện thoại thông minh (Smartphone) nhằm mục đích kết nối, báo cáo qua phần mềm ứng dụng và hình ảnh khi cần thiết.

An toàn

Đội ngũ tài xế của PTL Trans đã được huấn luyện nội quy an toàn lao đông, an toàn giao thông.

Mỗi lái xe đều được cung cấp trang thiết bị an toàn lao động : nón bảo hộ, áo phản quan, giày bảo hộ, canh xe…

Huấn luyện

Tài xế PTL Trans đã được huấn luyện về cách giao tiếp với khách hàng, huấn luyện về việc ký nhận và lưu giữ chứng từ.

Định kỳ vào ngày 30/31 hàng tháng, PTL Trans tổ chức cuộc hợp để huấn luyện tài xế và đánh giá lại quá trình vận chuyển trong tháng. Cải tiến những vấn đề chưa làm cho khách hàng thỏa mãn.