Dich Vụ Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm (IMO)

Hàng Nguy Hiểm (IMO) – Cần Giấy Phép Vận Chuyển

Đội xe PTL Trans có giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (IMO) các mặt hàng Hóa Chất, Pin, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật…những mặt hàng được phân vào danh mục hàng nguy hiểm từ nhóm 1…đến nhóm 9.

Gọi Ngay Chúng Tôi : 0909. 073. 047