Dich vụ vận chuyển nội thành sau 20 giờ

Hiện nay, do hạn chế thời gian vào khu vực nội thành Hồ Chí Minh. Trong khi đó các cửa hàng tiện lợi, các nhà phân phối và bán lẻ đa số tập trung vào khu vực nội thành. Chính vì vậy quý khách hàng gập nhiều khó khăn trong việc giao nhận hàng.

PTL Trans tổ chức một đội xe chuyên phục vụ vận chuyển sau 20 giờ đến trước 6 giờ sáng cho tất cả các khách hàng cần vận chuyển trong thời gian này.

Nếu quý khách hàng có kế hoạch giao nhận hàng trong thời gian sau 20 giờ hoặc có những lô hàng gấp cần vận chuyển trong thời gian này. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.